BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Pajiešmenių botaninis-zoologinis draustinis

56.096, 24.482
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1998 m.

Plotas

32 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti: a) retų ir nykstančių vandens ir pelkių paukščių perėjimo, maitinimosi ir laikymosi migracijų metu vietą. Čia peri įrašyti į Raudonąją knygą paukščiai – didysis baublys, rudakaklis kragas, pievinės lingės; kiti retesni paukščiai: gulbės nebylės, laukiai, nendrinės vištelės, dryžiagalvės ir rudagalvės kryklės, perkūno oželiai, tilvikai, upiniai kirlikai, mažosios žuvėdros; b) retas vabzdžių rūšis: Ptorostickus macer, Aporia cratacgi, Siona lincata; c) retus, įrašytus į Raudonąją knygą augalus: baltijinę gegūnę ir gležnalapę nertį.