BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Vištyčio regioninis parkas

Vytauto g. 8, Vištytis, LT­70346 Vilkaviškio r.
54.455, 22.710
Kaip atvykti?
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09c1c043ee.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09c1f33dfc.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09ba20e221.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09bb6183a5.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09baa2008c.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09bd1260a6.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09be840eed.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09bebd6fb6.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09bf19e9d3.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09c00b03d4.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09c09745b4.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09c236d021.jpg
 • vistycio-regioninis-parkas-5cc09c0424093.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

10428 ha

Regiono parko grupė

Vytauto g. 8, Vištytis, LT­70346 Vilkaviškio r.
Tel. nr.
El. paštas
https://vistytis.lt/

Steigimo tikslai

Vištyčio regioniniame parke saugomas Sūduvos kalvyno kraštovaizdis, jo gamtinė ekosistema bei kultūros paveldo vertybės. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • aukščiausią Lietuvoje Suvalkų moreninės aukštumos dalį su Pavištyčio, Dunojaus viršukalnėmis, neįprasta reljefo sąskaida pasižymintį Kylininkų moreninį masyvą, tarpgūbriniame duburyje telkšantį Vištyčio ežerą;
 • kultūros paveldo vertybes;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

Išskirtinė vertė

Nepakartojamo grožio ir vertės itin kalvotas, aukštai iškilusio Sūduvos kalvyno kraštovaizdis su Vištyčio ežeru ir mažesniais ežerėliais, apžvelgiamas nuo kalvų viršūnių. Neįprastą reljefo sąskaidą turi Kylininkų moreninis masyvas. Gausu riedulių, kurių didžiausias – Vištyčio akmuo. Laukinės gamtos vertybės slepiasi gūdžiuose miškuose. Unikalus Grybingirio miškas – tai žmogaus veiklos neliesti, sunkiai praeinami miškai su skroblynų buveinėmis. Neįkainojami technikos paminklai – Vištyčio aliejinė ir Vištyčio vėjo malūnas. Taip pat gausu jėgos vietų ir šventų takų, kuriais mūsų protėviai keliavo prieš 7000 metų.

Kraštovaizdis

Regioninis parkas yra šiaurvakarinėje Jotvingių (Suvalkų, Sūduvos) aukštumos moreninio masyvo ekosistemos centrinėje dalyje, kuriai būdingas kalvotas bei ežeruotas kraštovaizdis bei istoriškai vertingi apgyvendinimo sistemos fragmentai. Tai vienintelis Suvalkijos regiono regioninis parkas, saugantis raiškiausią šios etnokultūrinės zonos ežeruoto kalvoto kraštovaizdžio etaloną, turintis unikalių kultūros ir gamtos paveldo objektų bei pasižymintis dideliu rekreaciniu–turistiniu potencialu.

Vištyčio regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: mažai miškingo sukultūrinto bei mažai urbanizuoto stambaus ežero duburio, miškingų stačiašlaičių moreninių kalvynų ir gūbrių, sukultūrintų bei mažai sukultūrintų stačiašlaičių moreninių kalvynų, moreninių plokščiakalvių (zvoncų), keiminių smulkiai ežeruotų kalvynų, limninių (ežerinių) terasų, sukultūrinto fliuvioglacialinio kalvyno, erozinių šlaitų, fliuvialinės protakos, žemapelkių bei mišraus tipo pelkių, istorinio urbanistinio komplekso.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 4030 viržynai, 6210 stepinės pievos, 6230 rūšių turtingi briedgaurynai, 6410 melvenynai, 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai, 6510 šienaujamos mezofitų pievos, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 9050 žolių turtingi eglynai, 9070 medžiais apaugusios ganyklos, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 9160 skroblynai, 91D0 pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 724, iš jų 1 saugoma Eu­ropos Bendrijos, 21 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 764. Žinduolių – 31, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 2 įrašytos į Lietuvos rau­ donąją knygą. Paukščių – 128, iš jų 48 saugomos Europos Bendrijos, 23 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų –23. Varliagyvių ir roplių – 14, iš jų 7 saugomos Europos Bendrijos, 3 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestubu­rių – 568, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Vištyčio regioniniame parke skirti 2 gamtiniai rezervatai ir 8 draustiniai (1 kraštovaizdžio, 2 geomorfologiniai, 2 botaniniai-zoologiniai, 2 telmologiniai, 1 urbanistinis).

Gamtiniuose rezervatuose saugoma: Drausgirio – būdingi Sūduvos aukštumai gryni ir mišrūs ąžuolų medynai su didele augalų ir gyvūnų rūšių įvairove, europinio miežvienio, aukštojo eraičino ir kitų retų augalų augavietės, juodojo gandro, mažojo erelio rėksnio ir kitų gyvūnų rūšių buveinės; Grybingirio – ūkinės veiklos beveik neliesti Sūduvos aukštumos mišrieji miškai su augalų ir gyvūnų rūšių įvairove, didžiojo skydvabalio, machaono, juodojo peslio ir kitų gyvūnų rūšių buveinės.

Kylininkų kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus Kylininkų tarpliežuvinio moreninio masyvo kraštovaizdis, pasižymintis reljefo sąskaida, gausiais nedidelio ploto pelkiniais kompleksais, botaninėmis ir zoologinėmis vertybėmis: saugomų augalų – dėmėtųjų gegūnių, vyriškųjų gegužraibių, paprastųjų kardelių, pievinių plaurečių, vėjalandžių šilagėlių populiacijomis, saugomų paukščių – juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių, gervių, švygždų, griežlių, žaliųjų meletų buveinėmis, kūmučių, machaonų, marmurinių auksavabalių, medicininių dėlių buveinėmis.

Geomorfologiniuose draustiniuose saugoma: Pavištyčio – aukščiausia Lietuvoje Suvalkų moreninės aukštumos dalis su Dunojaus, Pavištyčio, Stankūnų viršukalvėmis, Vyžainos senkloniu (dubakloniu); Stirniškių – raiškus moreninis šlaitas ir keiminės kalvos.

Botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose saugoma: Tadarinės – plačialapių miškų bendrijos, seni ąžuolynai, gervių, mažųjų erelių rėksnių, juodųjų gandrų, vapsvaėdžių ir vištvanagių veisimosi ir maitinimosi vietos, tuščiavidurių rūtenių ir kitų saugomų augalų augavietės; Vištytgirio – būdingos plačialapių miškų bendrijos su gausia ir įvairiarūše augalija ir gyvūnija.

Telmologiniuose draustiniuose saugoma: Paširvinčio – savitas Paširvinčio pelkinis kompleksas; Sūrinio – aukštapelkė su Sūrinio ežerėliu.

Vištyčio urbanistiniame draustinyje saugoma Vištyčio miestelio dalies urbanistinė struktūra su keturkampe gotikine aikšte ir bažnyčia, gatvių tinklas, aikštės išplanavimas, erdvinė kompozicija.

Paveldo objektai

Vištyčio regioniniame parke yra 2 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai – Vištyčio akmuo (gamtos paminklas) ir Dabravolės daugiakamienė liepa. Regioniniame parke yra 17 nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, iš jų 2 kultūros paminklai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Vistycio RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_33.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_31.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_31.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_31.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_31.doc

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Lankytojų centro ekspozicijos, muziejaus, etnografinės sodybos, kitos ekspozicijos ar kito objekto bilietas 1-2 €/asm.  
Ekskursijos lankytojų centre pravedimas    
   Ekskursijos pravedimas 1-2 €/asm.  
   Ekskursijos pravedimas užsienio kalba 1,5-3 €/asm.  
Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga grupei    
   Pažintinės kelionės vadovo paslauga 1-2 €/asm.  
   Pažintinės kelionės vadovo paslauga užsienio k. 1,5-3 €/asm.  
Žygio su vadovu (direkcijos specialistu) organizavimas ir pravedimas    
   žygis (dauginama iš asmenų skaičiaus) 1-2 €/val.  
   žygis su užkandžiais(dauginama iš asmenų skaičiaus) 1,5-3 €/val.  
Žygio su vadovu (direkcijos specialistu) ir direkcijos inventoriumi organizavimas ir pravedimas    
   žygis (dauginama iš asmenų skaičiaus) 2,5-5 €/val.  
   žygis su užkandžiais (dauginama iš asmenų skaičiaus) 3-6 €/val.  
Edukacijos - teminės pamokos pravedimas    
   Edukacinė programa 3 €/asm.  
   Edukacinė programa su direkcijos priemonėmis 5 €/asm.  

 

Daugiau informacijos Dzukijos-Suvakijos saugomų teritorijų direkcijos internetinėje svetainėje.

Virtualūs turai

Vištyčio regioninio parko lankytojų centro ekspozicija „Kalvotoji Suvalkija​​​​“
Dunojaus ketera ir Pavištyčio kalvos
Kylininkų kalvynas nuo Suopkalnio
Unikalus miškas Drausgiris
Grybingiris (miškas)
Vištyčio ežeras
Vištyčio didysis akmuo
Šilelio miškas – Romintos girios lopinėlis palei Vištyčio ežerą
Pavištyčio piliakalnis
Vištyčio vėjo malūnas