BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Palšinės telmologinis draustinis

55.668, 26.138
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2001 m.

Plotas

381 ha

Steigimo tikslai

Palšinės telmologiniame draustinyje saugomas pelkių kompleksas su Europos Bendrijos svarbos pelkių ir miškų buveinėmis, saugomų pelkių ir miško paukščių (jerubė, gervė, žvirblinė pelėda, juodoji meleta) rūšių buveinės; saugomų augalų (raudonoji gegūnė) augavietės ir žirgelių (mažoji nehalenija, mažoji išnura, grakščioji, baltakaktė ir šarvuotoji skėtės) buveinės.