BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

54.879, 24.171
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2016 m.

Plotas

299 ha

Steigimo tikslai

Gastilionių botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomas būdingas senovinių aliuvinių lygumų augaviečių miškas, Paežerio ežeras, Europos Bendrijos svarbos žolių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių miškų, skroblynų, pelkinių miškų, plačialapių ir mišrių miškų buveinės, saugomų paukščių rūšys (jūrinis erelis, judieji pesliai, vištvanagiai, mažieji ereliai rėksniai) ir ypač retų Lietuvoje žinduolių – didžiųjų miegapelių populiacija.