BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Kalotės botaninis-zoologinis draustinis

55.786, 21.097
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1997 m.

Plotas

390 ha

Steigimo tikslai

Kalotės botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos augalų (nariuotosios ilgalūpės, gebenlapės veronikos, daugiametės blizgės, baltijinės gegūnės) ir gyvūnų (rudojo peslio, vidutinio dančiasnapio, pelėsakalioį, didžiojo baublio, vištvanagio, žaliosios meletos, kukučio, putpelės) rūšys, jų bendrijos, migruojantys paukščiai ir jų susitelkimo vietos, Girulių miško biologinė įvairovė, užmirkusio miško ekosistemos.