BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Jurgelionių botaninis draustinis

54.241, 25.667
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2012 m.

Plotas

6 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralią 9070 medžiais apaugusių ganyklų buveinę ir užtikrinti palankią jos apsaugos būklę; užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą, ekologinę pusiausvyrą; vykdyti natūralios buveinės stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms, propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus