BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Straujos geomorfologinis draustinis

54.186, 24.176
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

488 ha

Steigimo tikslai

Straujos geomorfologiniame draustinyje saugomas unikalus Straujos slėninis dubaklonis su raiškiomis erozinėmis formomis, Laujos ežeru, Europos Bendrijos svarbos upių, pelkių ir miškų buveinėmis, saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių (ūdros, mažosios nėgės, kūjagalvio, žvilgančiosios riestūnės) populiacijos, vijūno, didžiosios miegapelės, krateriškojo taurūnio, kalninės jonažolės, ovaliosios geldutės buveinės.