BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šimkaičių miško juodalksnio genetinis draustinis

55.196, 22.836
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2014 m.

Plotas

11 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Šimkaičių miško juodalksnio (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.