BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Verkių regioninis parkas

Žaliųjų Ežerų g. 53, LT­08406 Vilnius
54.751, 25.295
Kaip atvykti?
 • 1-verkiu-regioninis-parkas-5bffea68b95e6.jpg
 • 1-verkiu-regioninis-parkas-5bffea555ddd0.jpg
 • 1-verkiu-regioninis-parkas-5c7539cee311b.jpg
 • 1-verkiu-regioninis-parkas-5c7539da6ac9b.jpg
 • 1-verkiu-regioninis-parkas-5bffe9fe9f71c.jpg
 • 1-regykla-prie-balsio-ezero-tapo-rudenine-5bc4b8fb4a7ec.jpg
 • 1-verkiu-regioninis-parkas-5bffea46d2473.jpg
 • 1-verkiu-regioninis-parkas-5bffea3502a31.jpg
 • 1-verkiu-regioninis-parkas-5c73cc3e9691d.jpg
 • 1-verkiu-regioninis-parkas-5c7539c563eba.jpg
 • 1-verkiu-regioninis-parkas-5c75399a91528.jpg
 • 1291030627dsc01214schlammpeitzger.jpg
 • 1-placialape_klumpaite-5c02478a9bad3.jpg
 • 1-skiauteretasis-tritonas-5c02480477d62.jpg
 • 1-niuriaspalvis-auksavabalis-5c02478223c28.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

2529 ha

Regiono parko grupė

Žaliųjų Ežerų g. 53, LT­08406 Vilnius
Tel. nr.
El. paštas
http://www.pavilniai-verkiai.lt/Verkiai/

Steigimo tikslai

Verkių regioniniame parke saugomas Žaliųjų ežerų kraštovaizdis ir vertingi Verkių, Kalvarijų, Trinapolio apylinkių kultūriniai istoriniai kompleksai. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • Žaliųjų ežerų gilius dubaklonius, Neries šlaitus, Turniškės, Riešės ir Baltupio (Cedrono) upelių paslėnius;
 • kultūros paveldo vertybes, iš jų Verkių dvaro ansamblį su parku, senųjų tvenkinių sistema, senąja dvarviete bei Kalvarijų kultūros kompleksą - Šv. Kryžiaus bažnyčią ir Kryžiaus kelią, Trinapolio vienuolyno ansamblį, istoriškai susiklosčiusių kelių trasas, jų aplinką;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, augavietes.

Išskirtinė vertė

Regioninis parkas pasižymi savitais gamtos bei kultūros paveldo objektais, iš kurių svarbiausi yra Žaliųjų ežerų kompleksas, Verkių dvaro ansamblis ir Kryžiaus kelias. Ypatingi ilgi ir gilūs stačiašlaičiai Žaliųjų ežerų dubakloniai. Didžiausias ir giliausias Balsio (Kryžiuočių) ežeras. Retas reiškinys Lietuvoje – savitas Riešės upelis, išsišakojantis į du upelius. Saugomos retų augalų, grybų ir gyvūnų buveinės. Unikalus klasicizmo stiliaus Verkių rūmų architektūrinis ansamblis su parku. XV a. įkurtas Kalvarijų Kryžiaus kelias tiksliai atkartoja Jeruzalės Kryžiaus kelio scenarijų.

Kraštovaizdis

Verkių regioninis parkas plyti ant paskutiniojo Nemuno apledėjimo maksimalios stadijos metu sudaryto paviršiaus, vėliau smarkiai paveikto ledyno pakraštinėje zonoje vykusio Neries slėnio formavimosi bei jį lydėjusių intensyvių erozinių procesų. Turėdamas sudėtingą mišrią kraštovaizdžio struktūrą ir būdamas sudėtine Vilniaus miesto dalimi.

Verkių regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingų ežeruotų dubaklonių, miškingo mažai sukultūrinto stačiašlaičio stambios upės slėnio, miškingo mažai sukultūrinto terasinio stambios upės slėnio, stačiašlaičių miškingų mažai urbanizuotų erozinių slėnių, miškingų sukultūrintų stačiašlaičių ežerų duburių, miškingo erozinio atsparuolio, miškingų erozinių sauslėniu, miškingų stačių erozinių šlaitų, miškingų bei mažai sukultūrintų pakilumų ir kultūrinės istorinės užstatos.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 3260 upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 3140 ežerai su menturdumblių bendrijomis, 9010 vakarų taiga, 9020 plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 9180 griovų ir šlaitų miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 870, iš jų 3 saugomos Europos Bendrijos, 13 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 195. Žinduolių – 40, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 6 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 126, iš jų 6 saugomos Europos Bendrijos, 15 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 19, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos. Varliagyvių ir roplių – 10, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 2 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Verkių regioniniame parke skirti 7 draustiniai (2 kraštovaizdžio, 2 geomorfologiniai, 1 hidrografinis, 1 architektūrinis, 1 istorinis).

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Turniškės – sukultūrintas unikalaus dvišakio Riešės – Turniškės upelio paslėnys su valstybės saugomu popieriaus fabriko statinių kompleksu ir jo vandens įranga; Žaliųjų ežerų – gilių ežeringų dubaklonių kraštovaizdis, retų augalų rūšių augavietės, biocenozės su brandžiais liepynais ir ąžuolyniniais eglynais, plačialapių klumpaičių populiacijos.

Geomorfologiniuose draustiniuose saugoma: Ežerėlių – unikali mažų, beužankančių termokarstinės kilmės ežerėlių juosta ir jų aplinka, retų pelkinių augalų rūšių augavietės; Kryžiokų – raiškus erozinis komplekasą, smulkiais intakais išraižyta Neries upės slėnio dalis.

Riešės hidrografiniame draustinyje saugoma išraiškinga, natūrali Riešės upelio slėnio atkarpa.

Verkių architektūriniame draustinyje saugoma unikali Verkių dvaro sodyba (Lietuvos Respublikos kultūros paminklas) su aplinka, Neries upės slėnio šlaitų senieji ąžuolynai, istorinio vietovaizdžio visuma.

Kalvarijų istoriniame draustinyje saugomas Kalvarijų kompleksas, jo istorinė, meninė ir gamtinė visuma, Baltupio upelio slėnis bei vaga.

Paveldo objektai

Verkių regioniniame parke yra 31 kultūros paveldo objektas.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Verkiu RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_32.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_30.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_30.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_30.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_30.doc

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Pažintinės kelionės (ekskursijos) ar žygio vadovo (gido) paslaugos:  
lietuvių kalba, 1 val./grupei 8,70-23,20 €
užsienio kalba, 1 val.grupei 11,60-26,10 €

 

Daugiau informacijos Verkių regioninio parko interneto svetainėje

Virtualūs turai

Ežerėliai
Verkių dvaro kompleksas
Kalvarijų kryžiaus kelias
Riešės upė ir jos slėnis
Turniškės kraštovaizdis
Staviškių piliakalnis
Didžiųjų Gulbinų piliakalnis
Trinapolio bažnyčia ir trinitorių vienuolynas
Balsių ežeras