BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Neries regioninis parkas

Vilniaus g. 3, Dūkštų k., LT­14222 Vilniaus r.
54.821, 24.974
Kaip atvykti?
 • Neries parkas 01.jpg
 • Neries parkas 02.jpg
 • Neries parkas 03.jpg
 • Neries parkas 04.jpg
 • Neries parkas 05.jpg
 • Neries parkas 06.jpg
 • Neries parkas 07.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

10514 ha

Regiono parko grupė

Vilniaus g. 3, Dūkštų k., LT­14222 Vilniaus r.
Tel. nr.
El. paštas
https://neriesparkas.lt/

Steigimo tikslai

Neries regioniniame parke saugomas Neries vidurupio kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • ypač vertingą Neries vidurupio kilpų sistemą, Bražuolės žemupį, vertingas Neries slėnio miškų biocenozes, iš jų Dūkštų ąžuolyną;
 • kultūros paveldo vertybes, iš jų vieną seniausių Lietuvoje apgyvendinimo sistemų – archeologinių vertybių kompleksą, nusidriekusį palei Nerį tarp Vilniaus ir Kernavės su Dūkštų bažnyčia ir kapinėmis, Panerių parku, Karmazinų, Buivydų, Bradeliškių, Velniakampio, Viršupio ir Rėvos piliakalniais, Karmazinų ir Popių pilkapiais;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, natūralius žuvų migracijos kelius bei nerštavietes.

Išskirtinė vertė

Unikalus upės slėnio, kertančio paskutiniojo ledyno sustumtas aukštumas, kraštovaizdis. Neris išraito didžiausias savo kilpas, regioniniame parke gausu atodangų, konglomeratų, akmenų, piliakalnių, gatvinių kaimų ir bažnytėlių. Itin vertingas didžiausias Lietuvoje Dūkštų ąžuolynas. Gausu gyvosios gamtos vertybių – didžiosios miegapelės, juodieji gandrai, rečiausios Lietuvoje smulkiažiedės gegužraibės, drugelis – gencijoninis melsvys. Svarbiausia kultūros paveldo vertybė – Karmazinų pilkapynas su atkurtais pilkapiais. Gyvos verbų pynimo tradicijos.

Kraštovaizdis

Neries regioninio parko kraštovaizdžiui būdinga stambios upės slėninių erozinių bei hidrologinių procesų sukurta hidrografinė–morfologinė struktūra – tai Didžiosios Neries kilpos. Stačių erozinių Neries kilpų šlaitų raiškumą dar labiau padidina vėliau sukurta gynybinių piliakalnių grandinė. Tai gana raiškią kraštovaizdžio struktūrą turintis Lietuvos valstybinis parkas. Neries regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingo bei mažai sukultūrinto plataus meandruoto terasinio slėnio, miškingų bei mažai sukultūrintų nedidelių stačiašlaičių erozinių slėnių, raiškių miškingų bei mažai sukultūrintų erozinių slėnių šlaitų, miškingų bei sukultūrintų smulkių erozinių slėnių ir gilių erozinių slėniukų, miškingų smėlingų fliuvioglacialinių terasų ir holoceninių kopų natūralių ir mažai sukultūrintų nedidelių upių slėnių, miškingų smėlingų banguotų pakilumų bei kalvynų, sukultūrintų priemolingų–molingų banguotų moreninių pakilumų ir erozinių raguvynų.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos buveinės (kodas ir pavadinimas): 6450 Aliuvinės pievos, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai, 9180 Griovių ir šlaitų miškai, 3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 7220 Šaltiniai su besiformuojančiais tufais, 9010 Vakarų taiga, 3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis, 7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte.

Bendras augalų rūšių skaičius – 1025, iš jų 59 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras grybų rūšių skaičius – 443. Bendras kerpių rūšių skaičius – 153. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 1 536. Žinduolių – 45, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 14 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 112, iš jų 22 saugomos Europos Bendrijos, 24 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 35, iš jų 9 saugomos Europos Bendrijos, 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 13. Bestuburių – 1 331, iš jų 8 saugomos Europos Bendrijos, 18 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Neries regioniniame parke skirti 1 gamtinis rezervatas ir 12 draustinių (5 kraštovaizdžio, 2 hidrografiniai, 2 botaniniai, 1 zoologinis, 1 genetinis, 1 etnokultūrinis).

Dūkštų gamtiniame rezervate saugoma etaloninė brandaus ąžuolyno bendrija ir plačialapių miškams būdinga gamtinė aplinka.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Dūkštų – Dūkštų ąžuolynas, unikalus erozinis Dūkštos slėnis, Karmazinų, Buivydų, Bradeliškių piliakalniai, vaizdinga Neries ir Dūkštos upių santaka, Europos Bendrijos svarbos plačialapių ir mišrių miškų, griovų ir šlaitų miškų, šienaujamų mezofitų pievų, aliuvinių pievų, stepinių pievų buveinės, ypač siekiant išlaikyti saugomas gyvūnų rūšis: niūriaspalvį auksavabalį, europinį plačiaausį, ovaliąją geldutę, pleištinę skėtę, purpurinį plokščiavabalį; Elniakampio (Velniakampio) – Neries upės slėnio atkarpa su raiškiomis slėnio terasomis, raguvomis, termokarstinės ir eolinės kilmės reljefo formomis, natūralūs Elniakampio (Velniakampio) ir Karmazinų vingiai, Panerių sala, Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos miškų buveinės su saugomų augalų rūšių augavietėmis, Panerių dvaro sodyba su parku; Kulio (Grabijolų) – miškinga, išraižyta raguvomis Neries upės slėnio atkarpa, turtinga kultūros paveldo, Grabijolų kaimas su jam priklausančia žeme abipus Neries upės, kaimo plano struktūra, Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos, griovų ir šlaitų miškų buveinės su saugomų augalų rūšių augavietėmis bei saugomos žinduolių rūšies didžiosios miegapelės natūraliomis buveinėmis; Saidės – unikalus Saidės upelis, jo šlaitai ir santaka su Nerimi, Stirnių piliakalnis; Sviliškių – natūrali, miškinga Neries upės slėnio atkarpa su Sviliškių kilpomis ir srauniomis rėvomis, Naujosios Rėvos piliakalnis, Europos Bendrijos svarbos buveinės: šienaujamų mezofitų pievos, stepinės pievos, aliuvinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, aliuviniai miškai, tarpinės pelkės ir liūnai, nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, šarmingos žemapelkės, saugomų augalų rūšių augavietės. Hidrografiniuose draustiniuose saugoma: Aliosios – Aliosios upelio slėnis, Aliosios ir Neries upių santaka; Čekonės – Čekonės žemupio erozinio slėnio atkarpa, Čekonės ir Neries upių santaka.

Botaniniuose draustiniuose saugoma: Veprių – Veprių termokarstinės kilmės ežerai, juos supantys miškai su Europos Bendrijos svarbos buveinėmis (žemapelkės su šakotąja ratainyte ir ežerai su menturdumblių bendrijomis) bei saugomų augalų rūšių – šakotosios ratainytės, dvilapio purvuolio, vienalapio gedučio augavietėmis; Bražuolės – upės slėnis ir salpa su natūraliomis ir pusiau natūraliomis buveinėmis ir didele saugomų rūšių augaviečių įvairove, Europos Bendrijos svarbos buveinės (upių sraunumos su kurklių bendrijomis, šaltiniai su besiformuojančiais tufais, nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, šienaujamos mezofitų pievos), ypač siekiant išsaugoti paprastąjį kūjagalvį.

Semeniukų zoologiniame draustinyje saugomos didžiosios miegapelės ir lazdyninės miegapelės natūralios buveinės.

Panerių I miško pušies genetiniame draustinyje saugoma paprastosios pušies populiacijos genetinė įvairovė.

Šilėnų etnokultūriniame draustinyje saugoma kaimo planinė erdvinė struktūra, senosios architektūros sodybos, akmenimis grįstas kelias, pastatų puošybos elementai.

Paveldo objektai

Neries regioniniame parke yra 13 valstybės saugomų gamtos paveldo objektų. Septyni iš jų yra botaniniai – tai išskirtinio amžiaus, matmenų bei estetiniu požiūriu vertingi medžiai. Regioniniame parke saugomi 45 nekilnojamojo kultūros paveldo objektai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_15.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_13.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_13.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_13.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_13.doc

Rankų darbo gaminiai

Kūrybinė dirbtuvė-parduotuvė „Viskas iš pirmų rankų”

Paslaugos

Raft.lt kelionės plaustu Dviračių nuoma Plaustu Nerimi VšĮ “Lobių dirbtuvės” UAB ,,Nuotykių akademija” Neries Žygiai - gidė Audronė Liktarynės amatai

Maisto produktai

Daliaus Skinulio bitynas

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Pažintinės kelionės (ekskursijos) ar žygio vadovo (gido) paslaugos:  
lietuvių kalba, 1 val./grupei 25,00-30,00 €
užsienio kalba, 1 val.grupei 25,00-30,00 €
Edukacinė paslauga – teminės mokomosios programos organizavimas  
grupei 22,50 €
Pažintinio, mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus poveikiui jautriose teritorijose organizavimas  
1 asmeniui 5,00-15,00 €
Naudojimosi poilsiaviete paslauga  
asmeniui 1,00-2,00 €

 

Daugiau informacijos Neries regioninio parko interneto svetainėje

Virtualūs turai

Neries regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

Neries kilpų slėpiniai

Neries slėnio vaizdas iš Ausiutiškių regyklos

 

Dūkštos upelio slėnis

 

Dūkštų ąžuolynas

 

Naujosios Rėvos piliakalnis

 

Neries pakrantė

 

Grabijolai (kaimas)

 

Paprastųjų kardelių pieva prie Bražuolės

 

Saidės upelis

 

Paneriškių regykla