BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Povilnio gamtinis rezervatas

54.091, 24.530
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1997 m.

Plotas

183 ha

Steigimo tikslai

Povilnio gamtiniame rezervate saugomas natūralus Povilnio upelis, tekantis raiškiu dubakloniu, miškų ir pelkių ekosistemos su Europos Bendrijos svarbos natūraliomis buveinėmis, saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių (plačialapės klumpaitės populiacija, raudonojo garbenio, ūdros, paprastojo kūjagalvio, didžiojo skydvabalio, tamsiarudės kempinės, rausvosios pintainės) buveinės.