BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Rambyno regioninis parkas

Nemuno g. 4, Bitėnų k., LT­99265 Pagėgių sav.
55.087, 22.033
Kaip atvykti?
 • rambyno-regioninis-parkas-5d4bd5c3df793.jpg
 • rambyno-regioninis-parkas-5d4bd5e473cb4.jpg
 • rambyno-regioninis-parkas-5d4bd5b5823d4.jpg
 • rambyno-regioninis-parkas-5d4bd51c43d79.jpg
 • rambyno-regioninis-parkas-5d4bd544aeec2.jpg
 • rambyno-regioninis-parkas-5d4bd88019584.jpg
 • rambyno-regioninis-parkas-5d4bd7f388f4f.jpg
 • rambyno-regioninis-parkas-5d4bd7bbe1a29.jpg
 • rambyno-regioninis-parkas-5d4bd76ef21e3.jpg
 • rambyno-regioninis-parkas-5d4bd538b4393.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

4788 ha

Regiono parko grupė

Nemuno g. 4, Bitėnų k., LT­99265 Pagėgių sav.
Tel. nr.
El. paštas
https://rambynoparkas.lrv.lt/lt/

Steigimo tikslai

Rambyno regioniniame parke saugomas unikalus Nemuno žemupio kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • Nemuno žemupio kraštovaizdį su senvaginiais ežerais – Bitežeriu, Juodežeriu, Merguva – Ragainės vingio kilpoje; Vilkyškių moreninį kalvagūbrį su eroziniu palikuoniu – Rambyno kalnu, vertingas Rambyno miško ir Nemuno pievų biocenozes;
 • Mažosios Lietuvos kultūros paveldo vertybes;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

Išskirtinė vertė

Mažas, bet labai įdomus. Saugomas itin vertingo Nemuno slėnio fragmento kraštovaizdis su garsiuoju Rambyno kalnu, Ragainės vingiu, Jūros ir Nemuno santaka, su daugybe žiogių – senvaginių ežerėlių. Ypatingą kraštovaizdžio akcentą suteikia ties slėnio posūkiu iškilęs status Nemuno šlaitas – Rambynas – tapęs reikšmingu orientyru keleiviams ir ypatingą mitologinę bei simbolinę prasmę įgijusia vieta – garsia senąja šventviete. Mažosios Lietuvos panteonas – Bitėnų kapinaitės, priglaudusios Vydūno, Martyno Jankaus ir kitų žymių asmenybių palaikus. Menamos knygnešių istorijos. Saugoma baltųjų gandrų kolonija. Tik čia auga vaistinė raitinytė.

Kraštovaizdis

Rambyno regioninis parkas yra raiškiame Nemuno slėnio Ragainės vingio ir jo paslėnio su Vilkyškių ir Šereitlaukio kalvagūbriais gamtiniame–kultūriniame komplekse. Pasižymi Mažosios Lietuvos kultūros paveldo objektų gausa, dideliu rekreaciniu ir pažintiniu turistiniu potencialu.

Rambyno regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: sukultūrinto plataus terasinio slėnio, santykinai natūralaus bei mažai sukultūrinto stačiašlaičio slėnio ir smėlingo paslėnio, sukultūrinto bei urbanizuoto stačiašlaičio moreninio kalvyngūbrio, miškingo priemolingo–smėlingo kalvyngūbrio, mažai sukultūrinto smėlingo šlaitinio kalvyno, miškingų fliuvioglacialinių nuolaidumų, miškingų smėlingų raguvotų šlaitų, miškingų bei sukultūrintų smėlingų lygumų, stambių senvagių, patvenktų upelių ir etnokultūrinės kraštovaizdžio užstatos.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 9010 vakarų taiga, 9020 plačialapių ir mišrūs miškai, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 9160 skroblynai, 9180 griovų ir šlaitų miškai, 9190 sausieji ąžuolynai, 91D0 pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai miškai, 6210 stepinės pievos, 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 aliuvinės pievos, 6510 šienaujamos mezofitų pievos, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 703 iš jų 27 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 500. Žinduolių – 29, iš jų 8 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 206, iš jų 23 saugomos Europos Bendrijos, 24 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 5, iš jų 2 Lietuvos raudonojoje knygoje. Rastos 257 naktinių drugių rūšys, žinomos 3 vabzdžių rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Rambyno regioniniame parke skirti 8 draustiniai (1 kraštovaizdžio, 2 geomorfologiniai, 1 hidrografinis, 1 botaninis, 1 botaninis-zoologinis, 1 architektūrinis, 1 urbanistinis).

Rambyno kraštovaizdžio draustinyje saugomas vieno unikaliausių ir raiškiausių Lietuvoje kalvagūbrio erozinio palikuonio – Rambyno kalno kraštovaizdis su žymiausia lietuvių tautos šventviete, etnokultūriniu požiūriu vertingi Bardėnų ir Bitėnų kaimai, aušrininko Martyno Jankaus sodyba Bitėnuose, senosios evangelikų liuteronų kapinės Bardėnuose, Bitėnuose ir Lumpėnuose, Vilhelmo Storostos-Vydūno, Martyno Jankaus ir kitų Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų kapai, būdingos Rambyno miško biocenozės – pušynai su šluotsmilgėmis, pušynai su šertvėmis, Europos Bendrijos svarbos griovų ir šlaitų miškų buveinės, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač smiltyninio gvazdiko, iečialapės kalpokės, porinio česnako, Branto pelėausio, rudojo nakvišos buveinės, didžiausia Lietuvoje baltųjų gandrų kolonija Bitėnų kaime.

Geomorfologiniuose draustiniuose saugoma: Bitėnų – raiškus erozinis keturių kalvų kompleksas, natūralaus Bitės upelio slėnio atkarpa, Velnio kalnas ir jo aplinka, pilkosios gervės perėjimo vietos; Vilkyškių – raiškus paskutinio apledėjimo moreninio gūbrio įvairialypių kalvų kompleksas, gamtos paveldo objektai – Raganų eglė ir Vilkyškių ąžuolų alėja, raiški Šereitlaukio griova ir šaltinis, būdingos miško biocenozės ir mėlyninių pušynų su paprastaisiais ąžuolais bendrijos, Europos Bendrijos svarbos griovų ir šlaitų miškų ir pelkėtų lapuočių miškų buveinės, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač smiltyninio gvazdiko, pūkuotosios apuokės, žalsvažiedės blandies, juodojo apolono ir machaono buveinės, Opstainio (Vilkyškių) piliakalnis su senovės gyvenviete, Opstainio piliakalnis, laidojimo vietos – Vilkyškių miestelio, Opstainio ir Opstainėlių (Keleriškių) kaimų evangelikų liuteronų senosios kapinės, Vilkyškių dvaro savininkų Dreslerių kapai.

Ragainės vingio hidrografiniame draustinyje saugoma viena raiškiausių Nemuno žemupio kilpų – Ragainės vingis su unikaliais senvaginiais ežerais ir užliejamomis pievomis, Nemuno krantinė ir Ragainės vingio senkelio ruožai, Europos Bendrijos svarbos stepinių pievų, eutrofinių aukštųjų žolynų, aliuvinių pievų ir šienaujamų mezofitų pievų buveinės, saugomų gyvūnų rūšių, ypač ūdros, vėlyvojo šikšnio, rudosios nakvišos ir griežlės buveinės.

Šilėnų botaniniame draustinyje saugomos būdingos Bitėnų miško biocenozės su retomis miško bendrijomis – pušynai su šluotsmilgėmis, Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos, plačialapių ir mišrių miškų, pelkėtų lapuočių miškų, stepinių pievų, karbonatinių smėlynų pievų, eutrofinių aukštųjų žolynų ir šienaujamų mezofitų pievų buveinės, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač plikažiedžio linlapio, smiltyninio gvazdiko, tamsialapės skiautalūpės, vaistinės raitinytės, raudonžiedžio bėručio, iečialapės kalpokės, porinio, dirvinio ir kampuotojo česnakų, Šneiderio kirmvabalio, rudojo nakvišos buveinės, Bitėnų-Šilėnų kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių kompleksas.

Bitėnų botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos būdingos Bitėnų girios biocenozės su retomis miško bendrijomis – beržynai su šluotsmilgėmis, beržynai su blakstienuotosiomis viksvomis, uosynai su jonpaparčiais, taip pat būdingiausios mėlyninių pušynų su paprastaisiais ąžuolais bendrijos, Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos, plačialapių ir mišrių miškų, pelkėtų lapuočių miškų, griovų ir šlaitų miškų, aliuvinių miškų, šienaujamų mezofitų pievų, stepinų pievų, tarpinių pelkių ir liūnų buveinės, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač plunksninės pliusnės, plačialapės plikūnės, rudojo nakvišos, Šneiderio kirmvabalio, didžiosios miegapelės, pilkosios gervės buveinės, Drąsučių sufozinis cirkas ir šaltinis, Meškos vingio griova, istorinės alėjos ir Dalnico palivarko sodybos vieta.

Šereitlaukio architektūriniame draustinyje saugomas architektūros, istorijos ir archeologijos paveldo vertybių kompleksas Šereitlaukyje (Šereiklaukyje), Jūros ir Nemuno santakoje – Šereiklaukio dvaro sodybos pastatų kompleksas su alėjų tinklu ir parku, tvenkiniais, koplyčios ir kapinių vieta (Koplyčkalniu), Šereitlaukio senovės gyvenvietė (Sidabrakalnis), saugomų šikšnosparnių rūšių – šiaurinio ir vėlyvojo šikšnio, rudojo nakvišos, šikšniuko nykštuko, rudojo ausylio buveinės.

Vilkyškių urbanistiniame draustinyje saugomas Vilkyškių miestelio senosios dalies gatvių tinklas, užstatymo pobūdis ir erdvinė kompozicija, architektūriniu ir istoriniu požiūriu vertingi statiniai ir kompleksai – evangelikų liuteronų bažnyčios ir klebonijos kompleksas, buvusio dvaro sodyba su parku, buvusios mokyklos sodyba, evangelikų liuteronų pirmosios senosios kapinės, saugomų šikšnosparnių rūšių – šiaurinio ir vėlyvojo šikšnio, rudojo nakvišos buveinės.

Paveldo objektai

Rambyno regioniniame parke yra 2 valstybės saugomi botaniniai gamtos paveldo objektai – gamtos paminklas (Raganų eglė) ir Vilkyškių ažuolų alėja. Yra 6 kultūros paminklai, 29 valstybės saugomi kultūros paveldo objektai ir/ar kompleksai. Žymiausias nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektas, geotopas – Rambyno kalnas.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Rambyno RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_23.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_21.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_21.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_21.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_21.doc

Rankų darbo gaminiai

Bitininkės Elenos Smulkienės produktai

Paslaugos

UAB Senasis Rambynas UAB "Agrūnė" paslaugos Kriokiškių kaimo bendruomenės produktai

Maisto produktai

Bitininkės Elenos Smulkienės produktai Kriokiškių kaimo bendruomenės produktai Monikos Valančienės bičių produktai Bitininko Aurelijaus Žemgulio produktai Platūkių šeimos bitynas AB "Vilkyškių pieninė" produktai Ūkininko Sigito Stonio produktai

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Pažintinės kelionės (ekskursijos) ar žygio vadovo (gido) paslaugos:  
lietuvių kalba, 1 val./asm. 20,00 €
lietuvių kalba, 1 val./grupei 3-15 asm. 20,00 €
Pažintinės kelionės pėsčiomis organizavimas:  
su kelionės vadovu - direkcijos specialistu  
1 asmeniui 1,50 €
su kelionės vadovu - direkcijos specialistu ir direkcijos inventoriumi  
1 asmeniui 11,50 €
Edukacinė paslauga – teminės mokomosios programos organizavimas  
1 asmeniui 5,00 €
grupei 45,00 €
Pažintinio, mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus poveikiui jautriose teritorijose organizavimas  
1 asmeniui 20,00 €
grupei 150,00 €
Neformaliojo vaikų švietimo programos organizavimo paslauga 1 asmeniui 5,00 €

 

Virtualūs turai

Rambyno regioninio parko lankytojų centro ekspozicija 

„Rambyno slėpiniai“

Rambyno kalnas

Ragainės vingis

Bitėnų kaimas

Bitėnų-Užbičių kapinės

Šereiklaukio dvaro sodyba

Vilkyškių ąžuolų alėja

Opstainių I (Vilkyškių) piliakalnis

Raganų eglė

Vilkyškių senamiestis