BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Punios šilo kraštovaizdžio draustinis

54.529, 24.047
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2022 m.

Plotas

160 ha

Steigimo tikslai

Išsaugoti išraiškingą Nemuno stačių krantų miškingą kraštovaizdį, Punios šile esančius valstybės saugomus gamtos paveldo objektus – Panemuninkų skardį, Punios šilo ąžuolus (5) ir kultūros paveldo vertybes, Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines – 9010 Vakarų taiga, 9160 Skroblynai, 9180 Griovų ir šlaitų miškai, 91E0 Aliuviniai miškai, 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai, 6270 Rūšių turtingi smilgynai, 6530 Miškapievės, kitas saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, užtikrinti palankią jų apsaugos būklę.