BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Ligajų kraštovaizdžio draustinis

55.583, 26.011
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2001 m.

Plotas

492 ha

Steigimo tikslai

Ligajų kraštovaizdžio draustinyje saugomas Antalieptės – Daugailių– Vajasiškio dubumos moreninės pertvaros kalvotas daubotas kraštovaizdis su rininiu Ligajų ežeru; saugomų miško paukščių (baltasis gandras, sketsakalis, didysis dančiasnapis) rūšių buveinės; kultūros paveldo vertybės: Kiemionių ir Užėniškės piliakalniai.