BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Bražuolės botaninis draustinis

54.759, 24.950
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

372 ha

Steigimo tikslai

Bražuolės botaniniame draustinyje saugomas upės slėnis ir salpa su natūraliomis ir pusiau natūraliomis buveinėmis ir didele saugomų rūšių augaviečių įvairove, Europos Bendrijos svarbos buveinės (upių sraunumos su kurklių bendrijomis, šaltiniai su besiformuojančiais tufais, nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, šienaujamos mezofitų pievos), ypač siekiant išsaugoti paprastąjį kūjagalvį.