BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Lauko Sodos botaninis-zoologinis draustinis

55.885, 22.274
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2000 m.

Plotas

64 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti natūralią pelkę su ežeru ir šiam kompleksui būdingus biotopus, augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir saugomų rūšių buveines, biologinę įvairovę.