BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Kauno marių regioninis parkas

Miškininkų g. 2, Vaišvydava LT­53106, Kauno r.
54.843, 24.042
Kaip atvykti?
 • IMG_2080.JPG
 • IMG_2536.JPG
 • IMG_1847.JPG
 • 1-didzioji_miegapele_inkile_rimvydo-juskaicio-foto-5c99eca4ed8db_0.jpg
 • 1-tulzys_dalia-rackauskaite-5c99eca9a9328_2.jpg
 • marios2_K.Pratasienes copy.jpeg
 • 1-pakalniskiu-pazintinis-takas-5c87b497a2a1f_1.jpg
 • 1-lankytoju-centro-ekspozicija-5c87ab25f35b2_1.jpg
 • 1-rumsiskiu-misko-pusis-5c937d79daa43_2.jpg
 • 1-kalniskiu-konglomerato-atodanga-5c937ebf7decb_1.jpg
 • DSC_0066.JPG
 • IMG_3544.JPG
 • IMG_3546.JPG

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

9852 ha

Regiono parko grupė

Miškininkų g. 2, Vaišvydava LT­53106, Kauno r.
Tel. nr.
El. paštas
https://www.kaunomarios.lt

Steigimo tikslai

Kauno marių regioniniame parke saugomas unikalus Kauno marių tvenkinio žemutinės dalies kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • unikalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio kompleksą, didžiąsias atodangas, užlietas Nemuno intakų žiotis;
 • unikalų Pažaislio vienuolyno architektūrinį kompleksą, Lietuvos liaudies buities muziejų;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, svarbias vandens paukščių perėjimo ir poilsio migracijų metu vietas.

Išskirtinė vertė

Tai didžiausią dirbtinį Lietuvos vandens telkinį (460 mln m3 ir 63,5 km2 arba apie 0,1 % šalies teritorijos) turintis regioninis parkas, išsiskiriantis unikalia užlietų plačių Nemuno meandrų sistema su natūralumą išsaugojusia aukštų stačiašlaičių (20–60 ir net 40 m), krantų juosta, suformuojančia raiškias atviras bei pusiau uždaras vizualines kraštovaizdžio erdves. Unikali praeitis ir išraiškingas kraštovaizdis, kurį tebeformuoja, keičia marių vandenys. Daugybė atodangų, fjordais virtę užtvindytų upelių slėniai, sengirių ploteliai, puošnūs Pažaislio bažnyčios bokštai. Itin vertingas – stačiame marių šlaite augantis Arlaviškių kadagynas. Šiame regioniniame parke yra vienintelis Lietuvoje Dubravos arboretumas, didžiausias Lietuvoje liaudies buities muziejus, tik čia auga gauruotasis gvazdikas.

Kraštovaizdis

Kauno marių regioninio parko kraštovaizdis pasižymi morfologinės struktūros raiškumu, gamtos bei kultūros paveldo objektais ir rekreaciniu bei pažintiniu turistiniu potencialu.

Regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingo bei mažai sukultūrinto užlieto stambaus meandruoto terasinio slėnio, miškingų aukštų stačiašlaičių krantų su atodangomis, miškingų erozinių plokščiaragių, mažai sukultūrintų erozinių nedidelių upių slėnių, miškingų stačiašlaičių erozinių slėniukų, miškingų smėlingų banguotų paslėnio lygumų žemapelkynų ir stambių energetinių kompleksų teritorijų.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 5130 kadagynai, 6210 stepinės pievos, 7220 šaltiniai su besiformuojančiais tufais, 8220 silikatinių uolienų atodangos, 9010 vakarų taiga, 9050 žolių turtingi eglynai, 9070 medžiais apaugusios ganyklos, 9180 griovių ir šlaitų miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 950, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 30 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 600. Žinduolių – 50, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 8 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 220, iš jų 39 saugomos Europos Bendrijos, 25 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 34, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 3 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 16, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 3 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 310, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 5 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Kauno marių regioniniame parke skirta 14 draustinių (2 kraštovaizdžio, 3 hidrografiniai, 3 botaniniai-zoologiniai, 1 ornitologinis, 1 botaninis, 2 architektūriniai, 2 archeologiniai).

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Kauno marių – Kauno marių centrinės erdvės su aukštais Nemuno slėnio šlaitais, didžiosiomis atodangomis, Rumšiškių miško kraštovaizdis, slėnio šlaitams būdingų augaviečių miškai, archeologijos vertybės (Samylų piliakalnis su gyvenviete, Samylų II piliakalnis, Viršužiglio dvarvietė, Dovainonių, Kapitoniškių pilkapynai, Dovainonių, Kapitoniškių piliakalniai) bei vienkieminio kaimo teritorijos užstatymo pobūdis Kapitoniškėse; Strėvos – Strėvos žemupio slėnio vaizdingas kraštovaizdis, pakrančių miškai, Europos Bendrijos svarbos griovų ir šlaitų miškų, stepinių pievų, rūšių turtingų smilgynų buveinės, Lašinių piliakalnis su gyvenviete.

Hidrografiniuose draustiniuose saugoma: Karčiupio – nepakeista Karčiupio upelio ir jo intakų struktūra, gamtinis kraštovaizdžio pobūdis; Pravienos – Pravienos upelio, jo intakų struktūra, gamtinis kraštovaizdžio pobūdis; Uolės – Uolės įlankos, susiformavusios užtvenkus Nemuną, gamtinis kraštovaizdžio pobūdis.

Botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose saugoma: Dabintos – du skirtingi augalijos kompleksai – nepaprastai vaizdingas šimtametis pušynas ir užžėlusi pelkėjanti marių pakrantė bei Dabintos sala, retos paukščių rūšys (juodasis peslys, įvairūs geniai, uldukas) ir jų perimvietės bei retųjų augalų rūšys (smiltyninis gvazdikas, miškinė varnalėša, dirvinis česnakas); Gastilionių – būdingas senovinių aliuvinių lygumų augaviečių miškas, Paežerojaus ežeras, Europos Bendrijos svarbos žolių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių miškų, skroblynų, pelkinių miškų, plačialapių ir mišrių miškų buveinės, saugomų paukščių rūšys (jūrinis erelis, juodieji pesliai, vištvanagiai, mažieji ereliai rėksniai) ir ypač retų Lietuvoje žinduolių – didžiųjų miegapelių populiacija; Piliuonos – Nemuno slėnio žemutinės terasos teritorija, kurioje gausu užliejamų pievų, įvairaus dydžio pelkių, ir retos paukščių rūšys (juodakrūtis bėgikas, gaidukas, raudonkojis tulikas, didžioji kuolinga), jų perimvietės bei retų augalų rūšys (raudonoji ir baltijinė gegūnės, vyriškoji gegužraibė, mėlynasis palemonas, paprastasis kardelis, šiurkštusis katilėlis).

Arlaviškių botaniniame draustinyje saugomos marių šlaituose esančios Europos Bendrijos svarbos kadagynų, stepinių pievų, šaltinių su besiformuojančiais tufais, griovų ir šlaitų miškų buveinės, retos ir nykstančios augalų rūšys (boloninis katilėlis, melsvasis gencijonas, dirvinis česnakas, gauruotasis gvazdikas).

Arlaviškių ornitologiniame draustinyje saugomos paukščių rūšys (didysis baublys, plovinė ir ilgasnapė vištelės, švygžda, didžioji ir mažoji krakšlės, laukys, kragas, nendrinė lingė, šaukštasnapė antis, pilkoji antis, rudė).

Architektūriniuose draustiniuose saugoma: Kauno tvirtovės V forto – XIX amžiaus pabaigos–XX amžiaus pradžios Kauno tvirtovės antrojo žiedo vienas stambiausių technikos ir architektūros paminklų – V forto teritorija; Pažaislio – XVII–XVIII a. unikalus Lietuvos baroko architektūros paminklas – Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis, kurį sudaro barokinė bažnyčia, vienuolyno korpusai, forestoriumas, oficinos, eremitų nameliai, šuliniai, bokštas ir kiti pagalbiniai pastatai, ir vaizdinga jo aplinka.

Archeologiniuose draustiniuose saugoma: Palemono gynybinių įtvirtinimų – XV ir XX amžių pradžios gynybinių įtvirtinimų – Geležinkelio (Palemono) forto liekanų su blindažų grandine kompleksas, Vieškūnų piliakalnio ir senovės gyvenvietės teritorija; Surgantiškės – įspūdinga archeologijos vertybių sankaupos teritorija (Maisiejūnų piliakalnis su gyvenviete, Maisiejūnų (Surgantiškių) pilkapynas).

Paveldo objektai

Kauno marių regioniniame parke yra 15 gamtos paveldo objektų, iš jų 1 gamtos paminklas. Regioniniame parke yra 35 kultūros paveldo objektai, iš jų 8 kultūros paminklai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Kauno mariu RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_10.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_9.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_9.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_9.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_9.doc

Paslaugos

Plaukimas laivais Nemunu ir Kauno mariomisI. R. Mažuknos įmonė

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Teikiamos mokamos paslaugos

Pažintinės kelionės (ekskursijos) ar žygio vadovo (gido) paslaugos:  
grupei 3-15 asm. grupei /1 val. 20,00 €
grupei 16-25 asm. /1 val. (+2,00 eur. kiekvienas papildomas asmuo) 50,00 €
Laikina apgyvendinimo paslauga Gamtos mokykloje ( 1 para)  
be patalynės - su patalyne 1 asmeniui 8-10,00 €
Edukacinė paslauga – teminės mokomosios programos organizavimas  
1 val./asm. 2,00 €
Vaikų ekologinio švietimo  mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas  
1 diena/ 1 asmeniui 30,00-40,00 €

 

Daugiau informacijos Kauno mariu regioninio parko interneto svetainėje.

Virtualūs turai

Kauno marių regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

Nemuno virsmas mariomis

Kauno marių kraštovaizdis: Dovainonių atodanga

 

Kauno marių pakrantė: Kalniškių atodanga

 

Arlaviškių botaninis draustinis (Kadagių slėnis)

 

Pažaislio vienuolynas

 

Girionių parkas: Pakalniškių piliakalnis

 

Rumšiškių miškas: Gastilonių atodanga

 

Vieškūnų piliakalnis

 

Lietuvos liaudies buities muziejus „Tėviškė“

 

Kauno tvirtovės V fortas