BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Vilkiaušio botaninis-zoologinis draustinis

56.191, 23.559
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2015 m.

Plotas

164 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Vilkiaušio miško ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti teritorijoje randamas saugomas gyvūnų ir augalų rūšis, Europos Bendrijos svarbos natūralią buveinę, ir užtikrinti palankią jų apsaugos būklę - baltajuostį melsvį (Aricia eumedon), tamsiąją šaškytę (Melitaea diamina), akiuotąjį satyrą (Lopinga achine), juodąjį gandrą (Ciconia nigra), mažąjį erelį rėksnį (Aquila pomarina), vištvanagį (Accipiter gentilis), pilkąją meletą (Picus canus), juodąją meletą (Dryocopus martius), vidutinį margąjį genį (Dendrocopos medius), laibąją vyrskydę (Androsacea filiformis), stačiąją dirvuolę (Agrymonia pilosa), aukštąją gegūnę (Dactylorhiza fuchsii), baltijinę gegūnę (Dactylorhiza longifolia), raudonąją gegūnę (Dactylorhiza incarnata), miškinę dirsuolę (Bromopsis benekenii), plunksninę pliusnę (Neckera pennata), riestąjį ktenidį (Ctenidium molluscum), 9020 *plačialapių ir mišrių miškų buveinę, sudaryti sąlygas vykdyti saugomų rūšių ir natūralios buveinės stebėseną, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę, sudaryti sąlygas analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms.