BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Ąžuolynės botaninis-zoologinis draustinis

56.245, 24.793
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1998 m.

Plotas

81 ha

Steigimo tikslai

Ąžuolynės botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos europinės svarbos plačialapių ir mišrių miškų, pelkėtų lapuočių miškų buveinės, Skrebiškių alkakalnis, saugomos gyvūnų – juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių – rūšys.