BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Anykščių regioninis parkas

J. Biliūno g. 55, LT­29110 Anykščiai
55.530, 25.120
Kaip atvykti?
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-isskirtines-vertybes-5c1169f24ab2f.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-isskirtines-vertybes-5c1169fa39428.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-lankytinos-vietos-5c116c39950de.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-isskirtines-vertybes-5c1169b379732.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-isskirtines-vertybes-5c1169db1345f.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-isskirtines-vertybes-5c1169de3a1a0.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-isskirtines-vertybes-5c1169602b43c.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-lankytinos-vietos-5c116b6b6f8df.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-lankytinos-vietos-5c116b5866022.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-lankytinos-vietos-5c116c2096e4b.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-lankytinos-vietos-5c116bc12e870.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-lankytinos-vietos-5c116bf5687b9.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-lankytinos-vietos-5c116bfce3ce2.jpg
 • 1-anyksciu-regioninio-parko-lankytinos-vietos-5c116c1c936f3.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

15485 ha

Regiono parko grupė

J. Biliūno g. 55, LT­29110 Anykščiai
Tel. nr.
El. paštas
https://www.anyksciuparkas.lt/

Steigimo tikslai

Anykščių regioninis parkas įsteigtas išsaugoti:

 • Šventosios slėnį su senvagėmis, eroziniais atragiais ir raguvomis, Kurklių eroziniu cirku, Anykščių šilelį su Šventosios salpinėmis pievomis ir Budragaidžio liūninio tipo ežerėliu, Rubikių – Mūšėjaus ežeryną su salomis, Anykštos ir Virintos senslėnius, Storių takoskyrinį moreninį masyvą;
 • kultūros vertybes, iš jų Šeimyniškėlių, Liudiškių, Piliakalnio, Buivydų, Bijeikių piliakalnius, Burbiškių dvaro sodybą, Anykščių senamiestį;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, natūralius žuvų migracijos kelius ir nerštavietes.

Išskirtinė vertė

Regioninis parkas išsiskiria kultūros paveldo, susijusio su Lietuvos istorija, literatūros klasikų gyvenimu, savitumu ir gausa. Tai upių slėnių, senslėnių ir ežerų, miškų, savito kultūrinio kraštovaizdžio regioninis parkas. Išskirtinis Šventosios slėnis su senvagėmis, eroziniais atragiais ir raguvomis, Kurklių eroziniu cirku, Anykščių šilelis su Šventosios salpinėmis pievomis ir Budragaidžio liūninio tipo ežerėliu, Rubikių – Mūšėjaus ežerynas su daugybe salų, Anykštos ir Virintos senslėniai, Storių takoskyrinis moreninis masyvas, piliakalnių gausa. Anykščių krašto vertybės išgarsintos žymių lietuvių literatūros klasikų, o Antano Baranausko apdainuotas Anykščių šilelis tapęs Lietuvos miško simboliu. Tik čia galima aplankyti Arklio muziejų, pasivažinėti siauruoju geležinkeliu, pamatyti kvarcinį smėlį.

Kraštovaizdis

Tai mišrią kraštovaizdžio struktūrą turintis regioninis parkas, pasižymintis dideliu rekreaciniu bei pažintiniu turistiniu potencialu. Jis yra pereinamoje zonoje tarp slėniuotų Vidurio Lietuvos lygumų ir Baltijos aukštumų. Kompleksinės išskirtinės kraštovaizdžio vertės požiūriu Anykščių regioninis parkas priskiriamas aukščiausiai kategorijai.

Anykščių regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingų, mažai sukultūrintų bei urbanizuotų terasinių slėnių, miškingų arba sukultūrintų stačiašlaičių slėniukų, miškingų banguotų fliuvioglacialinių paslėnių, miškingų arba iš dalies sukultūrintų erozinių raguvynų ir erozinių cirkų, sukultūrintų mažai miškingų moreninių pakilumų bei nuolaidumų, agrarinių bei mažai miškingų moreninių kalvynų, stambaus vaizdingo ežero duburio ir slėnyje susiformavusio miesto.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 9010 vakarų taiga, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 6210 stepinės pievos, 3260 upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 6450 aliuvinės pievos, 8220 silikatinių uolienų atodangos. Bendras augalų rūšių skaičius – 769, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 33 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 70. Žinduolių – 5, iš jų 3 saugomos Europos Bendrijos, 2 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 23, iš jų 11 saugomos Europos Bendrijos, 12 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 35, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos. Varliagyvių ir roplių – 3, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 2 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Anykščių regioniniame parke skirti 1 gamtinis rezervatas ir 17 draustinių (4 kraštovaizdžio, 4 geomorfologiniai, 4 hidrografiniai, 3 botaniniai, 1 telmologinis, 1 urbanistinis).

Budragaidžio gamtiniame rezervate saugomas Budragaidžio liūninio tipo ežerėlis, aplinkiniai miškai, smiltyninės ir stepinės pievos su natūralia upelio atkarpa ir saugomų augalų rūšimis.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Anykščių šilelio – Anykščių šilelis, Šventosios slėnis su atodangomis ir salpinėmis pievomis, Puntuko ir Puntuko brolio rieduliai, šaltinis „Karalienės liūnas“, A. Vienuolio gimtinė Ažuožerių kaime, Peniankų pilkapynas; Elmės – raiškus Elmės upelio slėnio ir Šventosios paslėnio kraštovaizdis, šaltiniuotos upių pakrantės ir natūralių pievų bendrijos, Šeimyniškėlių piliakalnis, senovinės gyvenvietės ir senkapiai; Storių – raiškus Storių moreninio masyvo reljefas su Gegužinių, Storių, Liepkalnių, Sibiriako, Baltramo kalvomis ir Jono Biliūno kapu, Liudiškių piliakalnis ir senovės gyvenvietė; Virintos – Virintos senslėnis, jo terasos, rėvuota, slenkstėta, labai vingiuota (meandrinė) upės vaga, upės krantuose atsiveriantys devono periodo smėlis ir molis, neogeno periodo baltas kvarcinis smėlis, upėtakių nerštavietės ir biologiniu požiūriu vertingos pievos.

Geomorfologiniuose draustiniuose saugoma: Gojaus – moreninis kalvų lankas; Janydžių – raiškus erozinio kalvyno reljefas su raguvomis ir atragiais; Judinio – aukšti, raguvų išraižyti erozinio cirko šlaitai; Kurklių – aukšti, raguvų išraižyti erozinio cirko šlaitai.

Hidrografiniuose draustiniuose saugoma: Anykštos – natūralia, unikalia vagos struktūra pasižyminti Anykštos upės slėnio atkarpa ir Burbiškio dvaro sodyba; Rubikių – Rubikių – Dusyno – Liniko – Mūšėjaus ežerų sistema su apyežeriais ir salomis; Šventosios senvagių – senvagių gausumu išsiskirianti Šventosios slėnio atkarpa su termokarstiniais ežerėliais ir pelkutėmis; Variaus – natūralaus Variaus upelio žemupio struktūra, Pavarių akmuo ir Variaus atodanga.

Botaniniuose draustiniuose saugoma: Gečionių – būdingos plačialapių ir mišrių miškų bendrijos su saugomomis augalų, grybų ir paukščių rūšimis; Variaus – retos Šventosios slėnio augalų bendrijos ir rūšys; Vilkatėnų – Vilkatėnų miško augalijos bendrijos – brandūs pušynai su eglėmis ir beržais, saugomų augalų rūšys.

Pakalnių telmologiniame draustinyje saugoma senklonio dalis su užpelkėjusiais Pabiržytės ir Ežerinės ežerėliais, saugomų augalų ir gyvūnų rūšys.

Anykščių senamiesčio urbanistiniame draustinyje saugoma Anykščių miesto istorinės dalies urbanistinė (planinė, erdvinė, tūrinė) struktūra, tradicinis užstatymo tipas, kultūros paveldo objektai ir jų aplinka, tradicinė architektūrinė išraiška.

Paveldo objektai

Anykščių regioniniame parke yra 18 valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, iš jų 10 gamtos paminklai. Svarbiausi yra šie gamtos paminklai: rieduliai Puntukas (Dvaronių akmuo) ir Puntuko Brolis (Pašventupio akmuo), Karalienės liūno šaltinis, Variaus ir Vetygalos atodangos. Puntukas taip pat yra memorialinis bei dailės nekilnojamo kultūros paveldo objektas. Regioniniame parke yra 131 kultūros paveldo objektas.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Anyksciu RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz.doc

Paslaugos

„Odorata gamtos SPA" Alvydo bičių ūkis

Maisto produktai

„Marijos trobelė" Ramūnas Daugelavičiaus – „Arbatos magija“

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Teikiamos mokamos paslaugos

Pažintinės kelionės (ekskursijos) ar žygio vadovo (gido) paslaugos:
1 val./asm.
 
lietuvių kalba 1,00 €
užsienio kalba 3,00 €
Edukacinė paslauga – teminės mokomosios programos organizavimas  
1 asmeniui 5,00 €
grupei 20,00 €

 

Daugiau informacijos Anykščių regioninio parko interneto svetainėje

Virtualūs turai

Anykščių regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

„ Apdainuotas gamtos ir kultūros paveldas “

Anykščių šilelis

 

Rubikių ežeras

 

Ežeringas kraštovaizdis

 

Storių kalvos

 

Šaltinis „Karalienės liūnas“

 

Elmės šešiakamienis ąžuolas

 

Daumantų atodanga

 

Puntukas

 

Liudiškių piliakalnis