BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Kiaulyčios botaninis-zoologinis draustinis

54.431, 23.571
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

660 ha

Steigimo tikslai

Kiaulyčios botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos pelkių ir pievų paukščiai, viksvynų bendrijos, Europos Bendrijos svarbos melvenynų, aliuvinių pievų, šienaujamų mezofitų pievų, tarpinių pelkių ir liūnų, nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, pelkėtų lapuočių miškų, pelkinių miškų buveinės, saugomų rūšių (gelsvųjų gegūnių, siauralapių gencijonų, liekninių švylių, laplandinių karklų, mažųjų suktenių, raudonpilvių kūmučių, meldinių nendrinukių, griežlių, švygždų, pievinių lingių, mėlyngurklių, raudonkojų tulikų, paprastųjų griciukų) radavietės ir perimvietės.