BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Smalvo kraštovaizdžio draustinis

55.618, 26.380
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1960 m.

Plotas

2166 ha

Steigimo tikslai

Smalvo kraštovaizdžio draustinyje saugomas kalvotoms ir ežeruotoms Aukštaitijos aukštumoms būdingas kraštovaizdis su Smalvo ir Smalvykščio ežerais, Europos Bendrijos svarbos buveinės (pelkių tarpinės pelkės ir liūnai, žemapelkės su šakotąja ratainyte, šarmingos žemapelkės, vakarų taiga, pelkėti lapuočių ir pelkiniai miškai, ežerai su menturdumblių bendrijomis, natūralūs distrofiniai ežerai), saugomų pelkių, miško ir atviro kraštovaizdžio paukščių (juodakaklis naras, mažasis ir didysis dančiasnapiai, nendrinė lingė, mažasis erelis rėksnys, erelis žuvininkas, tetervinas, gervė, upinė ir juodoji žuvėdros) rūšių buveinės, saugomų augalų (raudonoji gegūnė, žvilgančioji riestūnė, dvilapis purvuolis, lieknasis švylys ir šakotoji ratainytė) augavietes ir žirgelių (baltakaktė ir šarvuotoji skėtės) buveinės.