BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinis

54.519, 24.686
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

1387 ha

Steigimo tikslai

Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinyje saugomas Vilkokšnio ežero dubaklonio kraštovaizdis su terasomis, sufoziniais cirkais, eroziniais raguvynais, Verknės ištakomis, Žaliųjų Prūdelių ir Panošiškių šaltiniais, Žuklijų piliakalniais ir papėdės gyvenviete, Žaliosios šventviete ir pilkapių vieta, Alkaičio (Žaliosios) mitologiniu akmeniu, Tolkiškių dvaro senųjų kapinių kompleksu, Europos Bendrijos svarbos Kadagynų, Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, Šarmingų žemapelkių, Vakarų taigos, Žolių turtingų eglynų buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių (plačialapių klumpaičių, dvilapių purvuolių, žvilgančiųjų riestūnių, niūriaspalvių auksavabalių, ūdrų, tulžių, didžiųjų baublių, pievinių lingių, griežlių, švygždų) populiacijomis ir buveinėmis.