BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Minijos kraštovaizdžio draustinis

55.945, 21.533
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

1229 ha

Steigimo tikslai

Minijos kraštovaizdžio draustinyje saugoma vaizdinga erozinės kilmės Minijos slėnio atkarpa, išraižyta gausių šaltiniuotų raguvų, unikalus erozinis Mišupės žemupio slėnis, Mišupės ir Minijos santaka, senslėnio ruožas su dabartine Minijos upės vaga, Minijos ir Salanto upių santaka, natūralūs Minijos slėnio šlaitų miškai – ąžuolynai ir skroblynai su gausiomis saugomų augalų – daugiamečių blizgių, meškinių česnakų, tuščiavidurių rūtenių populiacijomis, taip pat natūralios salpinės Minijos slėnio pievos su saugomų augalų – šalmuotųjų, vyriškųjų ir mažųjų gegužraibių, melsvųjų mėlitų augavietėmis, Europos Bendrijos svarbos upių sraunumų su kurklių bendrijomis, stepinių pievų, eutrofinių aukštųjų žolynų, šienaujamų mezofitų pievų, rūšių turtingų smilgynų, žolių turtingų eglynų, skroblynų, griovų ir šlaitų miškų, aliuvinių miškų, nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, silikatinių uolienų atodangų, šaltinių su besiformuojančiais tufais buveinės, saugomų gyvūnų, ypač griežlės, tulžio, kartuolės, ovaliosios geldutės, paprastojo kirtiklio, paprastojo kūjagalvio, pleištinės skėtės, ūdros, upinės nėgės, buveinės, Dauginčių ir Sauserių piliakalniai, Martynaičių piliakalnis su gyvenviete ir Gintarų dvarvietė.