BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šunupio geomorfologinis draustinis

54.067, 24.246
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

377 ha

Steigimo tikslai

Šunupio geomorfologiniame draustinyje saugomas raiškus stambiųjų kontinentinių kopų masyvas, Europos Bendrijos svarbos miškų buveinės, tetervino, lėlio, lygutės, ir lututės populiacijos.