BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Tryškių miško juodalksnio I genetinis draustinis

56.057, 22.712
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2014 m.

Plotas

9 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Tryškių miško juodalksnio (Alnus glutinosa (L) Gaertn.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.