BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Kazlų Rūdos botaninis-zoologinis draustinis

54.776, 23.426
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1996 m.

Plotas

359 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti etalonines Pietvakarių Lietuvos regiono pušynų ir juodalksnynų bendrijas.