BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Aukštadvario urbanistinis draustinis

54.578, 24.530
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

24 ha

Steigimo tikslai

Aukštadvario urbanistiniame draustinyje saugoma Aukštadvario miestelio istorinės dalies urbanistinė (planinė, erdvinė, tūrinė) struktūra, kurioje dominuoja Šv. Dominyko bažnyčios su Domininkonų vienuolynu kompleksas ir miestelio centre esanti turgaus aikštė su šuliniu, tradicinis teritorijos užstatymo tipas, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, kultūros paveldo objektai ir jų aplinka bei kultūrinis sluoksnis.