BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Tadarinės botaninis-zoologinis draustinis

54.484, 22.816
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

247 ha

Steigimo tikslai

Tadarinės botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos plačialapių miškų bendrijos, seni ąžuolynai, gervių, mažųjų erelių rėksnių, juodųjų gandrų, vapsvaėdžių ir vištvanagių veisimosi ir maitinimosi vietos, tuščiavidurių rūtenių ir kitų saugomų augalų augavietės.