BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Poškonių etnokultūrinis draustinis

54.262, 25.624
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

539 ha

Steigimo tikslai

Poškonių etnokultūriniame draustinyje saugomi Poškonių, Didžiulių, Grybiškių, Kmelninkų, Lastaučikų, Padvarių, Siaurimų, Šiudainių etnokultūriniai gatviniai rėžiniai kaimai su savita planine, erdvine, tūrine ir užstatymo struktūra, kaimų rėžine žemėnauda, kultūros paveldo objektai ir jų aplinka, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, etninės tradicijos bei tradicinė gyvensena.