BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Kas yra saugomos teritorijos?

Lietuvos saugomų teritorijų sistema apima gamtos ir kultūros paveldo apsaugą.

Lietuva turi moksliniais tyrimais pagrįstą saugomų teritorijų sistemą. Jos bruožai: įvairumas, reprezentatyvumas, kompleksiškumas, pakankamumas, tolygumas, susietumas ir lankstumas. Tai leidžia steigti saugomas teritorijas (tiek nacionalinės, tiek tarptautinės svarbos) visoms vertybėms išsaugoti. Galima steigti įvairių kategorijų ir rūšių saugomas teritorijas, atitinkančias visas galimas kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos kryptis, reprezentuojančias visų regionų kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, būdingus ir unikalius kompleksus. Ši sistema gali būti logiškai, kūrybiškai plėtojama atsižvelgiant į naujus poreikius.

Saugomu teritorijų sistemą sudaro: