BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Nemuno žiogių hidrografinis draustinis

55.213, 21.498
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

813 ha

Steigimo tikslai

Nemuno žiogių hidrografiniame draustinyje saugomas Nemuno deltai būdingas senvagių, įlankėlių ir protakų kompleksas, prievaginės kopos su saugomų rūšių (kampuotojo ir porinio česnakų, kūdrinio pelėausio, paprastojo kirtiklio, salačio, šarvuotosios skėtės, ūdros, vijūno) ir Europos Bendrijos svarbos pievų, žemyninių smėlynų ir gėlųjų vandenų buveinėmis.