BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Karveliškio miško uosio genetinis draustinis

55.590, 23.507
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2014 m.

Plotas

13 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Karveliškio miško paprastastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.