BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Ventos regioninis parkas

Ventos g. 30A, Venta, LT­85330, Akmenės r.
56.190, 22.681
Kaip atvykti?
 • ventos-regioninis-parkas-5d38136079396.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d3813279d3e0.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d38111fab17a.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d381351721db.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d3810d384112.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d3810f694be5.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d38111c8b0c1.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d38134cb05dd.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d381317c335e.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d3811073ec21.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d38135727cdd.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d38131253838.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d38133b2f5df.jpg
 • ventos-regioninis-parkas-5d3813394bf39.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

9833 ha

Regiono parko grupė

Ventos g. 30A, Venta, LT­85330, Akmenės r.
Tel. nr.
El. paštas
https://zemaitijosstd.lrv.lt/

Steigimo tikslai

Ventos regioniniame parke saugomas Ventos paslėnių kraštovaizdis, jo gamtinė ekosistema bei kultūros paveldo vertybės. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • Ventos slėnio kraštovaizdį su raiškiais šlaitais, atodangas su juros periodo suakmenėjusios faunos kompleksais, Ventos ir jos intakų – Virvytės, Uogio, Ažvilio, Dabikinės upelių – natūralų hidrografinį tinklą;
 • kultūros paveldo vertybes;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

Išskirtinė vertė

Šio regioninio parko kraštovaizdžio tapatybę formuoja paviršiuje esančių mezozojinių Juros periodo (150–200 mln. metų) sluoksnių bei moreninių pleistoceno darinių atodangos (raudonskardžiai) Ventos slėnio šlaituose. Saugomi itin vertingi geologiniai dariniai, menantys juros periodą, kai gyveno dinozaurai. Nuo seno žymiausia čia – Papilės juros periodo atodanga su 160 mln. metų amžiaus nuogulomis, fosilijomis. Bene pirmasis prie jų prisilietė Dionizas Poška. Papilė garsi ir penkiolikos kamienų liepa. Papilėje gyveno lietuvių tautos žadintojas, istorikas ir rašytojas Simonas Daukantas. Viekšniuose vis dar veikia unikali medinė Viekšnių vaistinė (muziejus). Itin būdingi vandens malūnai. Aptikta net dvylika iki šiol niekur kitur Lietuvoje nesutinkamų vabalų rūšių.

Kraštovaizdis

Tai vidutinio dydžio upių slėninių erozinių bei hidrologinių procesų sukurtos morfologinės struktūros su prie jos prisišliejusiais vidutinio dydžio miškų masyvais regioninis parkas. Erozinių Ventos bei Virvyčios kilpų šlaitų raiškumą padidino vėliau sukurti gynybiniai piliakalniai.

Ventos regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: mažai miškingo, sukultūrinto bei mažai urbanizuoto terasinio meandruoto slėnio, mažai sukultūrintų nedidelių stačiašlaičių erozinių slėnių, miškingų smėlingų fliuvioglacialinių lygumų bei terasų, miškingų smėlingų limnoglacialinių lygumų, miškingų moreninių lygumų, sukultūrintų moreninių lygumų, miškingų pelkinių kompleksų, miškingų bei mažai sukultūrintų erozinių slėnių ir slėniukų, erozinių šlaitų, karjerų ežerėlių ir įvairaus pobūdžio kraštovaizdžio užstatos.

Biologinė įvairovė

Bendras augalų rūšių skaičius – 699, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 31 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 405. Žinduolių – 37, iš jų 3 saugomos Europos Bendrijos, 2 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 144, iš jų 21 saugoma Europos Bendrijos, 10 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 28, iš jų 5 saugomos Europos Bendrijos, 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 12, iš jų 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 780, iš jų 13 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Ventos regioniniame parke skirti 1 gamtinis rezervatas ir 8 draustiniai (3 kraštovaizdžio, 1 geomorfologinis, 2 hidrografiniai, 1 botaninis-zoologinis, 1 urbanistinis).

Purvių gamtiniame rezervate saugomas unikalus gamtinis kompleksas, susidedantis iš natūralios Uogio upelio slėnio atkarpos, brandžių eglynų ir drebulynų su saugomų augalų augavietėmis, saugomų paukščių – mažųjų erelių rėksnių, žaliųjų meletų, juodųjų gandrų perimvietėmis ir maitinimosi plotais, gausia entomofauna.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Ventos – Ventos slėnio kraštovaizdžio etalonas su raiškiu gilinamosios ir šoninės erozijos suformuotu Ventos slėniu, unikalia Papilės juros periodo atodanga, Papilės 15-kamiene liepa, kitais gamtos ir kultūros paveldo objektais, Papilės miestelio senosios dalies urbanistine struktūra; Virvytės – natūralaus Virvytės žemupio slėnio kraštovaizdis su griežlių ir tulžių buveinėmis, Gyvolių piliakalniu, Skleipių akmeniu, kitomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis; Uogio – didele gamtinių sąlygų, augalijos ir gyvūnijos įvairove pasižymintis Uogio upelio ir aplinkinių miškų kompleksas su itin gausiomis mažųjų, vyriškųjų ir šalmuotųjų gegužraibių populiacijomis, saugomų paukščių – mažųjų erelių rėksnių ir juodųjų gandrų buveinėmis.

Purvėnų geomorfologiniame draustinyje saugoma raiški Ventos slėnio atkarpa su Purvių atragiu ir Purvių atodanga. Hidrografiniuose draustiniuose saugoma: Avižlio – natūralus Avižlio žemupys – nedidelių Ventos intakų etalonas; Dabikinės – natūralus pelkėtas Dabikinės žemupio slėnis.

Užpelkių botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomas biologiniu požiūriu itin vertingas natūralaus Avižlio upelio slėnio ir aplinkinių miškų kompleksas su etaloninėmis upių slėnių augalų bendrijomis, gausia entomofauna, saugomų augalų augavietėmis, saugomų vandens ir pelkių paukščių buveinėmis.

Viekšnių urbanistiniame draustinyje saugoma Viekšnių miesto istorinės dalies urbanistinė (planinė, erdvinė, tūrinė) struktūra, tradicinis teritorijos ir atskirų sklypų užstatymo tipas, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksas, kiti kultūros paveldo objektai ir jų aplinka.

Paveldo objektai

Ventos regioniniame parke yra 6 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai, iš jų 2 gamtos paminklai. Svarbiausi: Papilės atodanga, Juodasis akmuo, Rudikių ąžuolas, 15-kos kamienų liepa. Regioniniame parke yra 14 kultūros paveldo objektų, iš jų 2 kultūros paminklai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Ventos RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_31.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_29.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_29.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_29.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_29.doc

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

1 asmeniui Eur.

Grupei (3- 15 asmenų)

Grupei (16-25 asmenims)

1

2

3

4

5

1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 1

1.1.

Pažintinės kelionės po Ventos regioninį parką vadovo paslauga

lietuvių kalba*.**

36,00

58,00 (+2 Eur. už kiekvieną papildomą asmenį)

užsienio kalba*,**

29,00

40,00 (+3 Eur. už kiekvieną papildomą asmenį)

1.2.

Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga

lietuvių kalba

2,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

užsienio kalba

3,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiai, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir /ar pravedimas1

2.1.

Su žygio vadovu (direkcijos speialistu) ir su direkcijos inventoriumi (1 valanda)

3,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2.

Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) (1 valanda)

1,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.3.

Vandens turizmo organizavimas (1 diena)

10,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas

3.1.

Savarankiškai *,**

1,00

-

3.2.

Su direkcijos specialistu (1 valanda) *,**

15,00

30,00 (+ 2 Eur. už kiekvieną papildomą asmenį)

4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda)

4.1.

Išvažiuojamosios edukacinės programos organizavimas grupei (iki 50 km atstumu nuo Direkcijos)

60,00

90,00

4.2.

Filmų apie saugomas teritorijas gamtosauginio švietimo temomis rodymas **

2,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

 

Daugiau informacijos Ventos regioninio parko interneto svetainėje

Virtualūs turai

Ventos regioninio parko lankytojų centro ekspozicija „Ventos krašto geologiniai slėpiniai“
Jurakalnio atodanga ir atragis
Papilės I piliakalnis ir S. Daukanto kapas
Purvių geologinė atodanga
Avižlio atragis
Papartynės vandens malūnas ir atodanga
Papilės 15-kamienė liepa
Apžadų kapeliai
Gyvolių piliakalnis