BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

55.190, 26.274
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1996 m.

Plotas

2483 ha

Steigimo tikslai

Sirvėtos kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus stačiašlaitis dubaklonis su sudėtinga Bėlio, Sėtikio, Sirvėtos, Staškinės, Kančiogino pratekamųjų ežerų sistema, Lukšiškių sausklonis ir Sėtikio atragis, natūralių biotopų įvairovė su paprastaisiais kardeliais, dėmėtomis bei baltijinėmis gegūnėmis, ūdrų ir baltųjų kiškių buveinėmis, unikalios kalkingos paežerinės žemapelkės, paežerėse dažnos kalkingos atodangos ir savitos planinės struktūros Kančiogino miestelis su vertingais liaudies architektūros kompleksais.