BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Juodupio botaninis draustinis

56.056, 21.881
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1997 m.

Plotas

112 ha

Steigimo tikslai

Juodupio botaniniame draustinyje saugoma biologiniu požiūriu itin vertinga Juodupio upelio slėnio, paslėnio, Prieupės ir Briedinės pelkių ekosistema su Europos Bendrijos svarbos miškų ir pelkių buveinėmis ir joms būdingomis saugomų augalų, grybų ir gyvūnų bendrijomis.