BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Metelių kraštovaizdžio draustinis

54.292, 23.799
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

4223 ha

Steigimo tikslai

Metelių kraštovaizdžio draustinyje saugomas Metelių ir Obelijos ežerų, jų apyežerių kraštovaizdis su vaizdingu Obelytės slėniu, Statiškės, Širvinto miškais, ornitologiniu požiūriu vertingu Karvinės pelkiniu kompleksu, kalkingos Maušelio ežero žemapelkės su retų ir nykstančių augalų bendrijomis, gausia ir įvairia ornitofauna, Papėčių, Obelijos, Zaramciškių piliakalniai ir kitos kultūros paveldo vertybės.