BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Pelesos botaninis-zoologinis draustinis

54.018, 24.777
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2002 m.

Plotas

192 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti natūralią Pelesos upelio vagą ir hidrologinį režimą, bei didelius tarpinės pelkės ir žemapelkių plotus, teritorijai būdingas augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir į Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių buveines. Šioje teritorijoje auga ypač retos saugomos rūšys - pelkinė laksva bei pievinis plauretis. Daug saugomų vabzdžių rūšių. Ši teritorija ypač unikali švygždų gausumu.