BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Semeniukų zoologinis draustinis

54.716, 25.015
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

71 ha

Steigimo tikslai

Semeniukų zoologiniame draustinyje saugomos didžiosios miegapelės ir lazdyninės miegapelės natūralios buveinės.