BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Musteikos gamtinis rezervatas

53.951, 24.410
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1997 m.

Plotas

216 ha

Steigimo tikslai

Musteikos gamtiniame rezervate saugomas natūralus Musteikos upelis ir unikalios mišriųjų miškų ekosistemos, Europos Bendrijos svarbos miškų ir pelkių buveinės, saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių (šneiderio kirmvabalio, žvilgančiosios riestūnės populiacijos, lūšies, juodojo gandro, žvirblinės pelėdos, pilkosios meletos, kt.) buveinės.