BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Marcinkonių geomorfologinis draustinis

54.101, 24.439
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

1320 ha

Steigimo tikslai

Marcinkonių geomorfologiniame draustinyje saugomas žemyninių kopų masyvas su aukščiausia nacionalinio parko kopa, Europos Bendrijos svarbos pievų ir miškų buveinės, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių (kurtinio, lėlio, lygutės, lututės, Šneiderio kirmvabalio, smiltyninio gvazdiko, vėjalandės šilagėlės) populiacijos.