BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šventos kraštovaizdžio draustinis

55.190, 26.211
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2021 m.

Plotas

825 ha

Steigimo tikslai

Šventos kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus Šventos dubaklonis, miškai su brandžiais eglynais, juodalksnynais ir pelkių intarpais, buvusio Šventos dvaro sodyba, Šventos pilkapiai, architektūriniu požiūriu vertingas senas Kulniškės kaimas, Ilgio ežeras ir jo pakrantėse plytinčios kalkingos žemapelkės su saugomų augalų bendrijomis, seni Aidukų, Aučynos, Matukų kaimai, Aučynų piliakalnis.