BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Vičių geomorfologinis draustinis

55.570, 23.173
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1996 m.

Plotas

509 ha

Steigimo tikslai

Vičių geomorfologiniame draustinyje saugomas raiškus Vičių fliuvioglacialinis pakraštinis gūbrys su Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos, žolių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių, pelkinių ir aliuvinių miškų buveinėmis.