BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Apušio botaninis-zoologinis draustinis

55.621, 23.193
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2006 m.

Plotas

94 ha

Steigimo tikslai

Apušio botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomas Apušio ežeras ir jo apyežeris su Europos Bendrijos svarbos natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių ir aštrių bendrijomis, melvenynų, šienaujamų mezofitų pievų, nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, tarpinių pelkių ir liūnų, šarmingų žemapelkių ir aliuvinių miškų buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač raktažolės pelenėlės, baltijinės ir raudonosios gegūnių, didžiojo baublio, švygždos, didžiojo auksinuko, kraujalakinio melsvio ir auksuotosios šaškytės buveinėmis.