BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Bartuvos ichtiologinis draustinis

56.262, 21.662
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1974 m.

Plotas

298 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti šlakių ir upėtakių nerštavietes, Europos Bendrijos svarbos rūšis: paprastąjį kūjagalvį, ūdrą.