BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Geidukonių telmologinis draustinis

54.330, 24.485
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2011 m.

Plotas

68 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti vertingą aukštapelkės raistą, kuriame yra Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių – 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 7120 degradavusios aukštapelkės, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 91D0 *pelkiniai miškai, ir užtikrinti palankią natūralių buveinių apsaugos būklę; užtikrinti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir ekologinę pusiausvyrą; vykdyti natūralių buveinių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie biologinę įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms; skleisti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.