BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Ažvinčių girios botaninis-zoologinis draustinis

55.454, 26.098
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

1653 ha

Steigimo tikslai

Ažvinčių girios botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos Rytų Aukštaitijai būdingos miško biocenozės su retųjų rūšių augalų ir gyvūnų bei apyrečių rūšių buveinėmis.