BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Papilės I piliakalnis

56.150, 22.784
Kaip atvykti?
  • 22_Papilės I piliakalnis.jpg
Papilės pirmasis piliakalnis (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 23852) datuojamas I tūkstantmečio po Kr. II puse – XIV a. Pirmą kartą (1906 m.) piliakalnį tyrė L. Kšivickis. Kitų žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu piliakalnio kultūriniame sluoksnyje rasta daugiau kaip 160 radinių: žiestų ir lipdytų puodų šukių, įvairių darbo įrankių, papuošalų. Kultūros paminklo teritorijoje įrengtose kapinėse galima aplankyti istoriko Simono Daukanto kapą.