BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Raudonskardžio atodanga (Papilė)

56.144, 22.814
Kaip atvykti?
  • 12_Raudonskardžio atodanga.jpg
Raudonskardis – molinga kalva, besileidžianti į Ventos upės vingį. Atodangos aukštis iki 20 m. Ji atidengia iki pat moreninės lygumos paviršiaus viršutinių kvartero nuogulų sluoksnius, apatiniai yra paslėpti po deliuviu. Raudonskardžio atodangoje yra matomi paskutiniojo ledynmečio metu susiformavę ledyniniai dariniai – rusvaspalvės morenos sluoksniai. Šemetaičiuose gyvenęs kraštotyrininkas Jonas Matas 1933 m. užrašęs tokį paliudijimą: „Tame Raudonskardyje yra skylė tokia: pusė sieksnio taip, pusė taip, kvadratinė. Mesdavom akmenį į tą skylę, akmuo nukris kaip į pečiaus dugną – skambėdamas. O lįsti bijojom, kad neužgriūtų. Kas ją išdūrė, tą skylę, tai niekas nežino ir niekas nešnekėjo, nė seni žmonės. Tik nuslinko molis. Tas Raudonskardis visas iš molio.“ Nuo Raudonskardžio atsiveria slėnio panorama, kurioje matyti kelių terasų lygmenys.