BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Santeklinės pušis

56.225, 22.558
Kaip atvykti?
  • 4_Santeklinės pušis.jpg
Valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas Santeklinės pušis. Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios: Priskiriama prie vietos mitologinių šventųjų žemaičių pušų, Viekšnių krašto savitumą atspindintis reiškinys. Tai viena iš Viekšnių krašte žmonių vadinamų „Šventųjų pušų“. Šalia medžio ir pačiame medyje (vietos gyventojų teigimu – nuo neatmenamų laikų) kabinami įvairūs sakraliniai atributai (kryžiai, kryžiukai, rožančiai, koplytėlės), dedamos gėlės.